zatvori

Video
'To' address is not set in the menu item parameters

LAS d.o.o.

ADRESA: Lopudska 2A
TEL. / FAX: 01 6188 881
MOB: 098 458-299
MB: 3983846
OIB: 68059540101
BANKA: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR4323600001101405981
ČLANOVI UPRAVE: Radmilović Rajko, direktor i član uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Lokacija