ZAKONSKO ODOBRENJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Trgovačko društvo LAS d.o.o. iz Zagreba posjeduje RJEŠENJE MUP-a RH, broj: 511-01-202-UP/I-297/2-2’014 od 4.2.2014. godine o odobravanju obavljanja djelatnosti  građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

13000222 265160893825920 2430563676437824405 n
 • Građani Republike Hrvatske temeljem Zakona o oružju mogu nabaviti i koristiti oružje za SAMOOBRANU:  fizička osoba ima opravdani razlog za nabavu oružja za samoobranu ukoliko dokaže da je njezina osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da joj za njezino osiguranje treba oružje te ukoliko zbog naravi posla ili okolnosti u kojim ga obav­lja postoji potreba za nabavom oružja, a aktivnostima i mjerama institucija sigurnosti ili drugim mjerama se ne bi mogla osigurati dostatna zaštita.“
 • Nadležno tijelo može izdati odobrenje za nabavu oružja za samoobranu radi držanja ili držanja i nošenja, ukoliko su ispunjeni opći i posebni uvjeti .
 • U izdavanju odobrenja za nabavu oružja fizička osoba mora ispunjavati uvjet: „da raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje ili držanje i nošenje oružja.“
 • Postojanje uvjeta iz članka 10. stavka 3. točke 2. ovoga Zakona podnositelj zahtjeva dokazuje:“ za oružje kategorije B – potvrdom o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu oružja koju izdaje nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova ili ustanove i druge pravne osobe koja ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje djelatnosti osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja                       
 • Uz prijavu za osposobljavanje građanin prilaže:

  • Potvrdu nadležnog tijela (Policijska uprava ili policijska postaja prema prebivalištu građana) o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o oružju
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja
12779061 235738056768204 7539022609907044014 o
52874858 840544829620854 2016375862869360640 n
 • Osposobljavanje se sastoji od teorijske i praktične nastave u trajanju 14 nastavnih sati prema propisanim nastavnim cjelinama u prilogu.

 • Nakon završetka osposobljavanja građani pristupaju polaganju ispita o osposobljenosti za pravilnu uporabu vatrenog oružja pred ISPITNIM POVJERENSTVOM Policijske uprave ili Policijske akademije Mnistarstva.

  Za prijavu i pristupanje ispitu ovlaštena ustanova ili druga pravna osoba izdaje ovjerenu potvrdu o završenom osposobljavanju.

  Troškove osposobljavanja, ispita, te ponovnog polaganja ispita snose građani.

12764526 230965643912112 901723875867789182 o
12640345 222958221379521 9041494853704794265 o

Ispit o osposobljenosti za pravilnu uporabu vatrenog oružja sastoji se od:

 • Usmene i praktične provjere znanja
 • Provedbe ocjenskog gađanja

O položenom ispitu o osposobljenosti građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja izdaje se UVJERENJE.

Program se realizira na lokaciji ZAGREB, FOLNEGOVIĆEVA 10 u učionici i prostoru civilnog strelišta za teoretski i praktični dio, te gađanje kratkim vatrenim oružjem. Gađanje puškom organizira se i provodi na strelištu SD Čazmatrans kod Čazme.

Za teorijski i praktični dio programa osiguravamo nastavne materijale u pisanom ili digitalnom obliku.

Program se može realizirati u malim grupama, i te u vrijeme koje odgovara polaznicima (poslijepodnevni ili večernji termin, te vikendom subota i nedjelja).

Civilno strelište LAS posjeduje sve propisane vrste kratkog (pištolja i revolvera) te dugog (puške) vatrenog oružja i pripadajuće streljivo, mete i zaštitna sredstva (naočale i štitnike za uši) za provedbu programa.

Teorijska nastava se realizira uz korištenje video-projekcijskog kompjutorskog sustava ( slike, filmovi).

Cijena provedbe programa (bez ispita): 40,00€

Troškovi polaganja isita pred ispitnim povjerenstvom sukladno točki III Rješenja od 21.6.2013. godine iznose………………………) i uplaćuju se u korist državnog proračuna.